20.4.14

Ἀναστάσεως ἡμέρα-Χριστός Ανέστη!
"Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς· Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν· Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος".

Χριστός Ανέστη!!!!!
Φως ιλαρόν στις ψυχές και τις ματιές όλων μας. Το μήνυμα της Αγάπης και ειρήνης γεμίζει με ελπίδα τη ζωή μας θριαμβεύοντας του σκότους τους.

Πάσχα Ελληνικό, οικογενειακό, με την παράδοση να μας θυμίζει αυτό που θέλουμε να είμαστε και μας αξίζει: ΑΝΘΡΩΠΟΙ!!!!

Χριστός ανέστη Χρόνια πολλά!!!!!