5.7.11

Ερευνητικές Εργασίες (project)

Τα αποτελέσματα επιλογής και κατανομής των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών στα ΠΕΚ στο πλαίσιο του προγράμματος  Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Γενικού Λυκείου, στο αντικείμενο: «Ερευνητικές Εργασίες (project)»  (Απόφαση 22/22.06.2011 Δ.Σ Ο.ΕΠ.ΕΚ.) βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο: 
Τελικά αποτελέσματα επιμορφούμενων project 
 
Η επιμόρφωση των επιλεγέντων εκπαιδευτικών  πραγματοποιήθηκε στα ΠΕΚ τη Δευτέρα και την Τρίτη, 27 και 28 Ιουνίου 2011, από τις 9:00 έως τις 16:00.

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 24/6 το πρώτο τριήμερο της πιλοτικής φάσης του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης. 
Συμμετείχαν 8.000 δημόσιοι εκπαιδευτικοί στους κλάδους ΠΕ02 - ΠΕ04- ΠΕ05 - ΠΕ06 - ΠΕ07 -ΠΕ60 - ΠΕ70 οι οποίοι υπηρετούν στους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Ευρυτανίας και στη νήσο Λέσβο.Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε σε 450 αίθουσες σε  57 επιμορφωτικά κέντρα 
(25 Δημοτικά ολοήμερα σχολεία και 32 ΕΚΦΕ)
Υλικό και σχετικές ανακοινώσεις μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στον παρακάτω σύνδεσμο: