8.6.14

Η ταινία του προγράμματος: "Το δικαίωμά μου...Υποχρέωσή σου"Μια σχολική  χρονιά κλείνει την πόρτα της σε λίγο και αφήνει υπέροχες αναμνήσεις. Με τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α΄γυμνασίου, πρωτάκι φέτος και εγώ δουλέψαμε πολύ μέσα και έξω από την τάξη.
Δεν ήταν μόνο οι ώρες των μαθημάτων που μοιραστήκαμε προσπαθώντας να ανακαλύψουμε τις μεγάλες αλήθειες τη; Οδύσσειας, τα μυστικά της γλώσσας και της λογοτεχνίας.
Αποφασίσαμε να δουλέψουμε ως υπεύθυνα άτομα στο πλαίσιο προγράμματος Αγωγής Υγείας και να μάθουμε  τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας για να καταλήξουμε πως δικαίωμα όλων είναι να είναι χαρούμενοι στο σχολείο και υποχρέωση όλων να μην επιτρέπουμε την ενδοσχολική βία.
Μερικές από τις υπέροχες εργασίες των μαθητών:
Οι υποχρεώσεις των μαθητών στο σχολείο

Τα δικαιώματα των μαθητών στο σχολείο

Ένα ποίημα για το σχολείο