26.10.11

Το σχολικό εγχειρίδιο: Από το αναγνωστικό στο e-book


Στην έναρξη της σχολικής χρονιάς που διανύουμε, το μείζον θέμα τόσο της εκπαίδευσης όσο και της κοινωνίας ήταν η έλλειψη σχολικών βιβλίων στα σχολεία και των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Το θέμα αυτό λόγω της επικαιρότητας αλλά και της σπουδαιότητάς του για την εκπαιδευτική διαδικασία κρίθηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον  για να  το μελετήσουμε μαζί με τους μαθητές και τις μαθήτριες σ΄ένα από τα τμήματα της ερευνητικής εργασίας στο 1ο Λύκειο Σερρών, μέσα από τους εξής ενδεικτικούς ερευνητικούς άξονες:
Τί είναι σχολικό εγχειρίδιο;
Η λειτουργία του σχολικού εγχειριδίου κυρίως στα φιλολογικά μαθήματα
Η ιστορική καταγραφή των αλλαγών στα σχολικά εγχειρίδια στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων στο χώρο της παιδείας
Τί ισχύει για τα σχολικά εγχειρίδια στην Ευρώπη;
Η σχέση των μαθητών διαχρονικά και σύγχρονα, με το σχολικό εγχειρίδιο
Η ψηφιοποίηση των σχολικών εγχειριδίων
Πώς αποδέχτηκαν το e-book γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί; 
Ποιές οι αντιδράσεις γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών στα νέα δεδομένα της απουσίας των σχολικών εγχειριδίων.

6.10.11

Ξεκινήσαμε την ερευνητική εργασία...

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Χρονοδιάγραμμα πορείας
της  1ης Συνάντηση στα Τμήματα Ενδιαφέροντος των Ερευνητικών Εργασιών

1η  ώρα

Γνωριμία των μαθητών- μελών της ολομέλειας του Τμήματος Ενδιαφέροντος.
Διαδικασία  διαμόρφωσης  ομάδας –δημιουργία θετικού κλίματος.
Οικοδόμηση σχέσεων αμοιβαίας συνεργασίας και σεβασμού.2η ώρα

Αρχική Παρουσίαση του ερευνώμενου θέματος .
Καταιγισμός ιδεών.
Συνδιαμόρφωση με τους μαθητές των επιμέρους  ερευνητικών  αξόνων και των υποθεμάτων που θα προσεγγίσουν.

3η ώρα


Σύναψη κοινωνικού συμβολαίου με τα μέλη της ομάδας .

Ενημέρωση  για τις Βασικές  πτυχές ανάπτυξης και διαμόρφωσης  της ερευνητικής εργασίας.
Τήρηση ημερολογίου του μαθητήατομικού φακέλου.

Τι είναι Project;

Μια εκπαιδευτική μέθοδος στην οποία οι μαθητές εργάζονται σε  μικρές ομάδες αναλύουν και αναπτύσσουν προβλήματα της καθημερινής ζωής ή διαχειρίζονται ένα επιλεγμένο θέμα με επιστημονικές προεκτάσεις μέσα σε ορισμένα χρονικά πλαίσια εργαζόμενοι σε ομάδες σε θέματα που από κοινού έχουν μοιράσει και με στόχους που από κοινού έχουν καθορίσει


Συντονίστρια Ερευνητικών Εργασιών : Βασιλική Ζέττα,ΠΕ02