2.7.23

1ο Γυμνάσιο Σερρών-Σχολικό έτος 2022-23 Μια δημιουργική χρονιά εκπαιδευτικών δράσεων

Το Σχολείο των Αξιών

Μελέτη ΑΔΜΕ μέσω εκκρεμούς-Βιντεοπειράματα στο 1ο Γυμνάσιο Σερρών

Μαθητική ποιητική Συλλογή-Είναι μια τέχνη, Μάνα