5.7.11

Ερευνητικές Εργασίες (project)

Τα αποτελέσματα επιλογής και κατανομής των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών στα ΠΕΚ στο πλαίσιο του προγράμματος  Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Γενικού Λυκείου, στο αντικείμενο: «Ερευνητικές Εργασίες (project)»  (Απόφαση 22/22.06.2011 Δ.Σ Ο.ΕΠ.ΕΚ.) βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο: 
Τελικά αποτελέσματα επιμορφούμενων project 
 
Η επιμόρφωση των επιλεγέντων εκπαιδευτικών  πραγματοποιήθηκε στα ΠΕΚ τη Δευτέρα και την Τρίτη, 27 και 28 Ιουνίου 2011, από τις 9:00 έως τις 16:00.