15.4.12

Ανέστη Χριστός και πεπτώκασι δαίμονες!!!
Χριστός Ανέστη!
Επίκαιρος ο Παπαδιαμάντης μας θυμίζει στα "Τραγούδια του Θεού"


"Όταν λέγη "Ανάστασις" ο Ελληνικός λαός, κρύφια χορδή αναπαλλομένη 
εις τα μυχαίτατα της καρδίας του, υπενθυμίζει εις αυτόν και του Γένους την ανάστασιν, και ο Χριστός και η πατρίς συναντώνται εν αυτώ ι σ ο π α θ ε ί ς και ι σ ό θ ε ο ι" .