5.7.12

Το καλοκαίρι είναι εδώ!!!

ΑΦΗΓΗΤΗΣ
Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας
       ο πετροπαιχνιδιάτορας
 
από την άκρη των ακρώ
       κατηφοράει στο Ταίναρο

Φωτιά 'ναι το πηγούνι του
       χρυσάφι το πιρούνι του.
  

Ο ΗΛΙΟΣ

Ε σεις στεριές και θάλασσες
        τ' αμπέλια κι οι χρυσές ελιές

ακούτε τα χαμπέρια μου
        μέσα στα μεσημέρια μου                                                                    
      
"Σ' όλους τους τόπους κι αν γυρνώ
        μόνον ετούτον αγαπώ
!"

Από τη μέση του εγκρεμού
       στη μέση του άλλου πέλαγου

κόκκινα κίτρινα σπαρτά
       νερά πράσινα κι άπατα

"Σ' όλους τους τόπους κι αν γυρνώ
        μόνον ετούτον αγαπώ
!"

Με τα μικρά χαμίνια του
       καβάλα στα δελφίνια του

με τις κοπέλες τις γυμνές
       που καίγονται στις αμμουδιές

με τους λοξάτους πετεινούς
       και με τα κουκουρίκου τους!
...

(από τον "Ήλιο Τον Ηλιάτορα" Οδυσσέας Ελύτης)