14.11.12

Ο δεκάλογος της θεωρίας της Maria Montessori

 Ο χρήσιμος λόγος μιας πρωτοπόρου παιδαγωγού που εισήγαγε μια μέα μέθοδο στην παιδαγωγική κυρίως για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην προώθηση της πρωτοβουλίας και την ανταπόκριση του παιδιού με τη χρήση ενός ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού υλικού. Το παιδί πρέπει να μαθαίνει σύμφωνα με το δικό του ρυθμό και έτσι να ανακαλύπτει τη γνώση.
 Διαβάζοντας το δεκάλογό της μπορούμε να βρούμε χρήσιμες συμβουλές και για μεγαλύτερα παιδιά

Ο δεκάλογος της θεωρίας της Maria Montessori