30.1.13

Τριών Ιεραρχών«Παιδεία μόνη των κτημάτων αναφαίρετον καί ζώντι καί τελευτήσαντι παραμένουσα».
                                                                 Μέγας Βασίλειος