12.3.13

Το γλωσσικό ιδίωμα της Βισαλτίας Σερρών στην "Πύλη"

Με ελεύθερη πρόσβαση και ψηφιοποιημένη μορφή πλέον είναι  διαθέσιμο το βιβλίο του Ν. Πασχαλούδη. 

Η ενότητα της "Νέας Ελληνικής" της Πύλης (Μελέτες--> Οι νεοελληνικές διάλεκτοι--> Κατάλογος χρήσιμων συνδέσμων: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/studies/dial...) εμπλουτίστηκε με τον δικτυακό τόπο http://www.nikospaschaloudis.gr/sitehtml/e-biblia.htm, που επιτρέπει ελεύθερη πρόσβαση στη 2η έκδοση του βιβλίου ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ. Στο βιβλίο του Ν. Πασχαλούδη καταγράφεται το γλωσσικό ιδίωμα της Βισαλτίας Σερρών. 
Περιλαμβάνονται στοιχεία γραμματικής, λεξικό με πάνω από 8380 λήμματα, αντιλεξικό και δείγματα γλώσσας από τραγούδια, παροιμίες, αινίγματα, διάφορα έμμετρα, τοπωνύμια, κύρια ονόματα κ.ά.