14.7.14

Κωνσταντινούπολη-οδοιπορικό επώδυνης μνήμης και ψυχικής ανάτασης


Μεγάλη του Γένους Σχολή
Βόσπορος
Αγιά-Σοφία
Ζάππειο παρθεναγωγείο
Πατριαρχείο

Ζωγράφειο Γυμνάσιο-Λύκειο
Εκαπιδευτική περιήγηση στην Κωνσταντινούπολη από το Σύνδεσμο φιλολόγων Ν.Σερρών