6.4.15

Η συμμετοχή μου στο Erasmus+ με το 3ο Γυμνασίο Σερρών

To 3ο   Γυμνάσιο  Σερρών συμμετείχε στο Πρόγραμμα Κινητικότητας Εκπαιδευτικών Erasmus+ της δράσης ΚΑ1 (Κινητικότητα προσωπικού σχολικής Εκπαίδευσης) το οποίο υλοποιήθηκε στην πόλη Πόρτο της Πορτογαλίας το διάστημα 7- 14 Μαρτίου 2015.
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν έξι (6) καθηγητές διαφορετικών ειδικοτήτων του σχολείου: ο κ. Αλέξανδρος Ασπριάδης ΠΕ19, υποδιευθυντής του σχολείου, η κ. Λίνα Ουστριά ΠΕ07, η κ. Ελένη Καφταντζή ΠΕ04, η κ. Σοφία Ζαφειροπούλου, η κ. Βασιλική Ζέττα ΠΕ02 και η κ. Χριστίνα Κουτίδου ΠΕ06,  η οποία ήταν και υπεύθυνη του προγράμματος.
Το θέμα του Επιμορφωτικού προγράμματος ήταν Project management for cross-cultural exchange projects in Europe(Βελτίωση δεξιοτήτων στη διαχείριση ευρωπαϊκών διαπολιτισμικών προγραμμάτων) και η διάρκειά του 7 ημέρες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Εθνικό Φορέα Διαχείρισης το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
Με τις συναδέλφους του 3ου Γυμνασίου και εκπαιδευτικούς από χώρες της Ευρώπης


Στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί του 3ου Γυμνασίου είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα αυστηρά οργανωμένο και πολύωρο απαιτητικό επιμορφωτικό πρόγραμμα μαζί με εκπαιδευτικούς από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Γερμανία, Νορβηγία, Τσεχία, Γαλλία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Πολωνία και Σλοβενία).
Σε βιωματικές δράσεις του επιμορφωτικού προγράμματος 

Η δομή και η φιλοσοφία του προγράμματος στηρίχθηκε σε νέες παιδαγωγικές τεχνικές βιωματικής και ενεργητικής μάθησης, με στόχο όχι απλώς τη μετάδοση θεωρητικών γνώσεων αλλά κυρίως την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών και τη συνεργασία ατόμων διαφορετικών εθνικοτήτων.
Το περιεχόμενο του σεμιναρίου αφορούσε στην εκμάθηση τεχνικών διαπολιτισμικής προσέγγισης εκπαιδευτικών και μαθητών, την κατάκτηση δεξιοτήτων για τη δημιουργία θετικού κλίματος στο σχολείο καθώς και ενημέρωση για τις δυνατότητες των προγραμμάτων Erasmus+ και την εκπόνηση σχεδίων διαθεματικών ευρωπαϊκών Projects.
Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος έληξε η επιμορφωτική δράση ΚΑ1  στην οποία συμμετείχε το 3ο Γυμνάσιο Σερρών και αναπτύχθηκε σε δυο άξονες κινητικότητας. Άρχισε το Δεκέμβριο του 2014, με τη συμμετοχή  δύο  εκπαιδευτικών  του σχολείου σε επιτόπια παρακολούθηση εργασίας (Job-shadowing) διάρκειας μιας εβδομάδας σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Αμβούργο της Γερμανίας. Εκεί οι  δύο καθηγήτριες ξένων γλωσσών η κ. Χριστίνα Κουτίδου και η κ. Λίνα Ουστριά παρακολούθησαν μαθήματα σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες, επιθυμίες και ανάλογα με τα μαθήματα που διδάσκουν. Μέσω της  εμπειρίας της επιτόπιας παρακολούθησης εργασίας δόθηκε η  δυνατότητα οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί να αναπτύξουν  τις γνώσεις τους σε διδακτικά θέματα,  να εμβαθύνουν  σε ένα νέo εργασιακό κλίμα, σε καινούρια πρότυπα και δυναμικές, να έρθουν  σε επαφή με συναδέλφους από άλλες  χώρες  με σκοπό  τη μελλοντική συνεργασία, να συγκρίνουν  διαφορετικά αναλυτικά προγράμματα και να ανταλλάξουν  πρακτικές και εμπειρίες πάνω σε μία διαπολιτισμική βάση.

Απώτερος στόχος των δύο προγραμμάτων κινητικότητας ήταν η διαπολιτισμική προσέγγιση και η προώθηση της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους φορείς εκπαίδευσης, μέσα από την επιτόπια καταγραφή πλήθους εκπαιδευτικών πρακτικών που εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, επιδιώχθηκε η αναζήτηση κατάλληλων συνεργατών για ολοκλήρωση εκπαιδευτικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνεργασίας και ανταλλαγών.
Μέσα σε κλίμα αρμονικής συνεργασίας και γόνιμου διαλόγου οι εκπαιδευτικοί του 3ου Γυμνασίου ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα αποκομίζοντας πλούσιες εμπειρίες, τις οποίες και μετέφεραν μετά την επιστροφή τους  στους μαθητές. Η διάχυση των αποτελεσμάτων  στους συναδέλφους του σχολείου έγινε στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης που οργανώθηκε για το σκοπό αυτό.