11.2.08

Κριτική για το νέο βιβλίο ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας

Δημοσιεύτηκε το παρακάτω άρθρο για το νέο βιβλίο της Ιστορίας της Νεοελληνικής λογοτεχνίας για το Γυμνάσιο,το οποίο επισημαίνει τις ελλείψεις και τα λάθη που το καθιστούν προβληματικό.

http://www.alfavita.gr/typos/typos080210h.php