6.4.11

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ: Πηγαίναμε πάντα μαζί σχολείο;…
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: Ζέττα Βασιλική, φιλόλογος
ΑΦΟΡΜΗΣΗ:  Αρχικά τίθεται στους μαθητές ένα διερευνητικό ερώτημα:   «Πήγαιναν μαζί αγόρια και κορίτσια στο σχολείο και παλαιότερα, όπως σήμερα; », ως  βάση για να κινητοποιηθούν και να ερευνήσουν τη διαχρονική εξέλιξη του θεσμού του σχολείου μέσα από το διαδίκτυο. Οι μαθητές λοιπόν ερευνούν και συζητούν σε προφορικό, γραπτό και ψηφιακό λόγο για την παρουσία τους στο σχολείο, του θεσμού που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό  τη ζωή και τη δόμηση της ταυτότητας τους και που διαρκώς αλλάζει και μετασχηματίζεται .
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Το σενάριο αποτελεί μια διαθεματική πρόταση διδασκαλίας στο μάθημα  της Νεοελληνικής  Γλώσσας  με τη χρήση των ΤΠΕ.
Επιλέχτηκε η 4η θεματική ενότητα, τα κείμενα της οποίας αναφέρονται στο σχολείο μέσα στο χρόνο.  Ως παράλληλα εμπλεκόμενα γνωστικά πεδία μπορούν να χρησιμοποιηθούν  η Ιστορία, η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και Γλώσσα,  τα Εικαστικά  και η Τεχνολογία
ΤΑΞΗ: Β΄ Γυμνασίου
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6-10 διδακτικές ώρες
                                                                    ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στόχος : Η κασετίνα των λέξεων.(κοινό για όλες τις ομάδες)
Παιδιά επισκεφτείτε τον Δικτυακή Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
και ακολουθήστε τη διαδρομή Νεοελληνική γλώσσα-Εργαλεία-Ηλεκτρονικά λεξικά –Λεξικό Κοινής Νεοελληνικής Τριανταφυλλίδη.
Γράψτε στην αναζήτηση  τα λήμματα %σχολ% και συγκεντρώστε από τις λέξεις που σας δόθηκαν αυτές που σχετίζονται με το σχολείο  στο καλάθι σας  Προβάλλετε το καλάθι σας και τοποθετήστε τις  λέξεις που έχετε συγκεντρώσει στον παρακάτω πίνακα
%σχολ%
Σύνθετα
Παράγωγα
Επιλέξτε 4 από αυτές και γράψτε τις δικές σας προτάσεις
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Στη συνέχεια ακολουθείστε την ίδια διαδρομή και για το λήμμα %εκπαιδ% Καταγράψτε και πάλι στον παρακάτω πίνακα τις λέξεις που συγκεντρώσατε με την ίδια διαδικασία.
%εκπαιδ%.
Σύνθετα
Παράγωγα
Επιλέξτε 4 από αυτές και γράψτε τις δικές σας προτάσεις
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Τέλος δώστε στην αναζήτηση το λήμμα %μαθητ% ακολουθείστε την ίδια διαδρομή Καταγράψτε και πάλι στον παρακάτω πίνακα τις λέξεις που συγκεντρώσατε με την ίδια διαδικασία.
%μαθητ%
Σύνθετα
Παράγωγα
Παραγωγή γραπτού λόγου
Χρησιμοποιώντας  υλικό από την κασετίνα που κατασκευάσατε γράψτε ένα πρώτο  κείμενο για τον εαυτό σας  στον κειμενογράφο του Η/Υ, το οποίο θα αναρτηθεί στο ιστολόγιο της τάξης  και στο οποίο θα περιγράφετε τη σχέση σας με το σχολείο.

2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αγόρια και  κορίτσια μαζί στο σχολείο; (Αρχαία Ελλάδα)
Παιδιά, πληκτρολογήστε την ηλεκτρονική  διεύθυνση του Ιδρύματος Μείζονος ελληνισμού www.ime.gr και ακολουθώντας τη διαδρομή κλασική εποχή διατρέξτε το κείμενο στα πολλαπλά  πλαίσια εγκιβωτισμού του μέσα από τους υπερδεσμούς που υπάρχουν και απαντήστε τα ακόλουθα ερωτήματα.
Ποιες διαφορές υπήρχαν στην εκπαίδευση των αγοριών και των κοριτσιών στην Αρχαία Ελλάδα;
Ποια  τα βασικά γνωστικά πεδία στην εκπαίδευση των Αθηναίων πολιτών ;
Ποιος ο σκοπός της εκπαίδευσης στην Αρχαία Ελλάδα ;
Καταγράψτε στον παρακάτω πίνακα τις διαφορές στην Εκπαίδευση αγοριών και κοριτσιών  ανάμεσα στην Αθήνα και τη Σπάρτη

Αθήνα
Αγόρι
κορίτσι
                                                           
Σπάρτη
Αγόρι
κορίτσι

Παραγωγή λόγου:
Σε μορφή διαλόγου-αντιλόγου καταγράψτε τα επιχειρήματα με τα οποία θα υπερασπιζόταν ένας Αθηναίος και ένας Σπαρτιάτης το εκπαιδευτικό σύστημα που εφαρμοζόταν στη δική του πόλη- κράτος. Στη συνέχεια αποδώστε τα σ ένα δραματοποιημένο αγώνα λόγου στην ολομέλεια της τάξης.

 3οΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αγόρια και  κορίτσια μαζί στο σχολείο; (Βυζάντιο)
Παιδιά, πληκτρολογήστε την ηλεκτρονική  διεύθυνση του Ιδρύματος Μείζονος ελληνισμού http://www.ime.gr/chronos/08/gr/k/index.html και http://www.ime.gr/chronos/10/gr/pl/pn/pnd3.html που αναφέρονται στην ιστορική περίοδο του Βυζαντίου και ακολουθήστε  τη διαδρομή κοινωνία-κοινωνικά φύλα- δημόσιοι ρόλοι στην πρώτη  και πολιτισμός –πνευματικός κόσμος-παιδεία – γυναίκα στη δεύτερη 
Διατρέξτε τα κείμενα στα πολλαπλά  πλαίσια εγκιβωτισμού τους μέσα από τους υπερδεσμούς που υπάρχουν και απαντήστε τα ακόλουθα ερωτήματα.
Πως ήταν οργανωμένη η εκπαίδευση αγοριών και κοριτσιών στα χρόνια του Βυζαντίου;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Με ποιο τρόπο κατάφεραν ορισμένες γυναίκες να προχωρήσουν στα άδυτα της εκπαίδευσης;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Παραγωγή γραπτού λόγου
Αφηγηθείτε σε α΄ πρόσωπο στο ημερολόγιο  τις σκέψεις και τα συναισθήματα μιας κόρης ή ενός νέου στα χρόνια του Βυζαντίου, που επιθυμεί να μορφωθεί και να συμμετέχει στις εκπαιδευτικές διαδικασίες.

4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αγόρια και  κορίτσια μαζί στο σχολείο; (Σύγχρονο ελληνικό κράτος)
Επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο του ιστορικού αρχείου της ελληνικής νεολαίας http://www.istoria-neolaias.gr/
 και συγκεκριμένα διατρέξτε τα κείμενα του δικτυακού χώρου και συνθέστε το τις πληροφορίες που εντοπίσατε  προσπαθώντας να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:
Ποια μέθοδος διδασκαλίας εφαρμόζεται στη χώρα μας στα πρώτα χρόνια συγκρότησης οργανωμένου Εθνικού Εκπαιδευτικού συστήματος.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ποια μαθήματα παρακολουθούσαν οι μαθητές ενός αλληλοδιδακτικού σχολείου.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Παρουσιάστε τον ρόλο του δασκάλου και του μαθητή στα πρώτα σχολεία συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα.

Δάσκαλος                  μαθητής                                μαθητές
Ποιες βασικές ομοιότητες και διαφορές εντοπίζετε ανάμεσα στο αλληλοδιδακτικό σχολείο και το δικό σας
Παραγωγή γραπτού λόγου;
Σ΄ένα φανταστικό ταξίδι στο χρόνο υποθέστε πως είστε ένας πρωτόσχολος- μαθητής, ενός ελληνικού  σχολείου των αρχών του αιώνα .  Καταγράψτε σε μια επιστολή  στον Η/Υ τα συναισθήματα και τις σκέψεις σας για τη ζωή σας στο σχολείο και τις εμπειρίες που βιώνετε μέσα από το ρόλο που σας έχουν αναθέσει.

5ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 Η Εκπαίδευση Γυναικών στην Ελλάδα του 19ου-20ου αι
Διατρέξτε το κεφάλαιο Εκπαίδευση Γυναικών μέσα από την ιστορία της Ελληνικής Νεολαίας http://www.istoria-neolaias.gr/
και απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα. Στόχος σας να παρουσιάσετε στο τέλος στην ολομέλεια της τάξης με τη χρήση του λογισμικού παρουσίασης τους βασικότερους σταθμούς της γυναικείας εκπαίδευσης στην Ελλάδα του 19ου-20ου αι.

Πότε καθιερώνεται η συνεκπαίδευση αγοριών και κοριτσιών και πότε εφαρμόζεται καθολικά;

Ποιοι λόγοι προωθούν την εκπαίδευση των γυναικών ;
Ποια τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης των  κοριτσιών του 19ου αι;

Ποιες συνθήκες υπαγορεύουν την πλατύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας

Μελετήστε το πίνακα που παρατίθεται στο τέλος του κειμένου. Ποιες αλλαγές παρατηρείτε στον σχολικό πληθυσμό στις δύο βασικές βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Παραγωγή γραπτού λόγου:
Αφηγηθείτε σε πρώτο  πρόσωπο τις αναμνήσεις  ενός κοριτσιού των αρχών του αιώνα από τη σχολική ζωή.

6ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο χώρος του σχολείου(αλλαγές και μετασχηματισμοί)
Επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο του ιστορικού αρχείου της ελληνικής νεολαίας και πιο συγκεκριμένα διατρέξτε το κείμενο για την περίοδο του Καποδίστρια και έπειτα  . http://www.istoria-neolaias.gr/
Επικεντρώστε την προσοχή σας στα σημεία που θα σας επιτρέψουν να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
Τί είναι διάμμιο γραφείο; Σε ποιους συσχετισμούς μπορείτε να οδηγηθείτε   με το σύγχρονο φορητό υπολογιστή
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Τι ισχύει για τα δύο φύλα στα πλαίσια της συνεκπαίδευσης;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Οι σταδιακές αλλαγές της κοινωνικής και πολιτικής ζωής με πιο τρόπο επηρεάζουν το χώρο του σχολείου και πως συμβάλλουν κάθε φορά στη διαμόρφωσή του;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Τι είναι το σχολείο εργασίας;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Παραγωγή γραπτού λόγου
Σ΄ένα σύντομο άρθρο σας  το οποίο θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου σας περιγράψτε ένα αλληλοδιδακτικό σχολείο, σύμφωνα με τον οδηγό της αλληλοδιδακτικής μεθόδου της Καποδιστριακής περιόδου. Εντοπίστε στο άρθρο σας στοιχεία ομοιότητας ανάμεσα στο σημερινό σχολείο και στο αλληλοδιδακτικό.

7ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το σχολείο μέσα από τις φωτογραφίες

Παιδιά, επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο του ιστορικού αρχείου της ελληνικής νεολαίας http://www.istoria-neolaias.gr/
 και συγκεκριμένα διατρέξτε το φωτογραφικό αρχείο.
Μέσα από τη μελέτη των φωτογραφιών προσπαθήστε να συνθέσετε το προφίλ της μαθήτριας και του μαθητή των αρχών του 20αι.μέσα από ένα περιγραφικό κείμενο
 Ομαθητής…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ημαθήτρια……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Καταγράψτε τις διαφορές που παρατηρείτε στην εμφάνιση των μαθητών και των μαθητριών σε σχέση  με τη σύγχρονη εποχή;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Επιλέξτε τις πιο χαρακτηριστικές φωτογραφίες και συνθέστε ένα δικό σας κολάζ φωτογραφιών του σχολείου στον περασμένο αιώνα το οποίο  θα κρεμάσετε την τάξη ή στο χώρο του σχολείου σας.
Φωτογραφήστε τους συμμαθητές σας και το χώρο του σχολείου και με την επεξεργασία αυτών των φωτογραφιών συνθέστε ένα κολάζ του σημερινού σχολείου.
8ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το σύγχρονο σχολείο
Επισκεφτείτε τις παρακάτω σελίδες που σας προτείνονται και περιηγηθείτε για λίγο σ΄αυτές . ,  http://www.pi-schools.gr/
 Με τα στοιχεία που συγκεντρώσατε αλλά και με τη δική σας προσωπική εμπειρία  προσπαθήστε να συνθέσετε το προφίλ του σημερινού σχολείου. Στην σύνθεση της εργασίας σας θα σας βοηθήσουν και οι παρακάτω διερευνώμενοι άξονες
Οι ιδιαιτερότητες του νέου σχολείου
Οι καινοτομίες που εισάγει
Τα μέσα διδασκαλίας που χρησιμοποιεί
Οι αλλαγές στο χώρο του σχολικού κτιρίου
Η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού
Η παρουσίαση και  εφαρμογή των μεθόδων που χρησιμοποιεί
Στόχος σας να παρουσιάσετε μ΄ένα λογισμικό παρουσίασης  στο τέλος στην ολομέλεια της τάξης τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου σχολείου.