10.4.11

Μείζον επιμόρφωση

Ανακοινώθηκαν  οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των επιμορφωτών Β στην ιστοσελίδα της Μείζονος Επιμόρφωσης :http://www.epimorfosi.edu.gr/
Στα όπλα λοιπόν αρχίζει η μάχη...
Καλη δύναμη σ΄όλους μας