26.10.11

Το σχολικό εγχειρίδιο: Από το αναγνωστικό στο e-book


Στην έναρξη της σχολικής χρονιάς που διανύουμε, το μείζον θέμα τόσο της εκπαίδευσης όσο και της κοινωνίας ήταν η έλλειψη σχολικών βιβλίων στα σχολεία και των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Το θέμα αυτό λόγω της επικαιρότητας αλλά και της σπουδαιότητάς του για την εκπαιδευτική διαδικασία κρίθηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον  για να  το μελετήσουμε μαζί με τους μαθητές και τις μαθήτριες σ΄ένα από τα τμήματα της ερευνητικής εργασίας στο 1ο Λύκειο Σερρών, μέσα από τους εξής ενδεικτικούς ερευνητικούς άξονες:
Τί είναι σχολικό εγχειρίδιο;
Η λειτουργία του σχολικού εγχειριδίου κυρίως στα φιλολογικά μαθήματα
Η ιστορική καταγραφή των αλλαγών στα σχολικά εγχειρίδια στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων στο χώρο της παιδείας
Τί ισχύει για τα σχολικά εγχειρίδια στην Ευρώπη;
Η σχέση των μαθητών διαχρονικά και σύγχρονα, με το σχολικό εγχειρίδιο
Η ψηφιοποίηση των σχολικών εγχειριδίων
Πώς αποδέχτηκαν το e-book γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί; 
Ποιές οι αντιδράσεις γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών στα νέα δεδομένα της απουσίας των σχολικών εγχειριδίων.