12.6.12

«Με λογισμό και μ’ όνειρο», Οι φιλόλογοι Σερρών αναδεικνύουν το έργο τους.


Την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 στο Αμφιθέατρο της Δημόσιας κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών  οι φιλόλογοι του Ν.Σερρών παρουσιάζουν τις εκπαιδευτικές τους δράσεις στο πλαίσιο της Ημερίδας ανάδειξης του έργου τους .
Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο-πρόσκληση των συμβούλων Φιλολόγων Πηνελόπης Τζιώκα και Γιάννη Κιορίδη: "Η ημερίδα αυτή ως δημιουργικός επίλογος της σχολικής χρονιάς 2011-12 είναι αφιερωμένη στον καθηγητή της τάξης και δικαιωματικά ο λόγος ανήκει στους μάχιμους και μαχητικούς εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εργάζονται «με λογισμό και μ’ όνειρο», καινοτομούν, δημιουργούν, συνεργάζονται, μιλούν, συνομιλούν, διαλέγονται και μοχθούν για μόρφωση και πολιτισμό, μέσα σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες. Συγχρόνως, αποτελεί μια ευκαιρία συναδελφικής επικοινωνίας, επιστημονικής ανατροφοδότησης, ενίσχυσης της διάθεσης για συνεργασία μεταξύ μας και ενδεικτικής παρουσίασης του έργου μας στην κοινωνία.
Η ημερίδα διοργανώνεται σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Παιδείας του Δήμου Σερρών και υποστηρίζεται από το Σύνδεσμο Φιλολόγων Ν. Σερρών, με τη βοήθεια του οποίου θα εκδοθούν και τα σχετικά πρακτικά σε ειδικό τόμο που θα περιλαμβάνει και εργασίες συναδέλφων σχετικές με το επιστημονικό μας αντικείμενο, τη διδακτική μεθοδολογία και παιδαγωγικά ζητήματα, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στον δημόσιο επιστημονικό διάλογο του κλάδου μας".