4.6.12

Η ερευνητική εργασία "Πολίτες στον ψηφιακό κόσμ﨨


 Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο

Ξεκινώντας πριν από μήνες το Φεβρουάριο του 2012 μαζί με τους 16 μαθητές  που επέλεξαν το θέμα «Πολίτες στον Ψηφιακό κόσμο», δεν μπορούσα να φανταστώ πως το  ταξίδι της έρευνας  μας θα οδηγούσε σε τέτοια αποτελέσματα.
Οι μαθητές ως πολίτες πλέον οι ίδιοι μιας ηλεκτρονικής ανοιχτής και διαδικτυακής  κοινωνίας  θέλησαν να διερευνήσουν όλες τις δυνατότητες που μας παρέχονται σε προσωπικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό επίπεδο μέσα από τα νέα ψηφιακά μέσα και τα κατάφεραν περίφημα.
Χωριστήκανε σε τέσσερις υποομάδες και επέλεξαν να διερευνήσουν πιο συγκεκριμένα την ψηφιακή καθημερινότητα του πολίτη, την επικοινωνία μέσα από  τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και την ψυχαγωγία στον ψηφιακό κόσμο για να καταλήξουν στους ψηφιακούς κινδύνους και την επίδραση τους στη ζωή των εφήβων.
Οι μαθητές κάθε υποομάδας συνέγραψαν και παρέδωσαν την ερευνητική τους έκθεση για κάθε υπόθεμα και ετοίμασαν παρουσιάσεις, αφίσες και βίντεο τα οποία και πρόβαλαν την ημέρα παρουσίασης των projects του σχολείου. 


Α΄υποομάδα:    Η Ψηφιακή καθημερινότητα του πολίτη      
Β΄υποομάδα: Επικοινωνία και κοινωνικά δίκτυα
Γ΄υποομάδα: ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ
Δ΄υποομάδα : ψηφιακοι κίνδυνοι