30.9.12

Διαδικτυακή "εκκλησία του Δήμου" στη Φινλανδία.

Και όμως συμβαίνει!. Οι συνεχώς αυξανόμενες δυνατότητες των ψηφιακών μέσων και του διαδικτύου σταθερά μας οδηγούν σε μοντέλα ανοιχτής και άμεσης δημοκρατίας.

 Έτσι από την 1η Οκτωβρίου αναμένεται   να τεθεί επισήμως σε λειτουργία η «Open Ministry»,στη Φινλανδία. Στους 2-3 μήνες που είχε «ανέβει» στο ίντερνετ πειραματικά, Φιλανδοί πολίτες υπέβαλαν περίπου 140 προτάσεις για νομοχέδια. Η μη κυβερνητική οργάνωση προβλέπει, μέχρι τις αρχές του 2013, κάποια από αυτές τις προτάσεις θα καταφέρει να συγκεντρώσει 50.000 ηλεκτρονικές υπογραφές, και επομένως θα γίνει το πρώτο νομοσχέδιο που θα προέρχεται απευθείας από μία ομάδα πολιτών και θα συζητηθεί στο Κοινοβούλιο. Και ελπίζει ότι σύντομα ανάλογες πλατφόρμες θα δημιουργηθούν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Ανεξάρτητα από το αν η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται γραπτά ή ηλεκτρονικά, το «Citizens’ Initiative» προβλέπει πως οι «πολίτες-νομοθέτες» θα πρέπει να δημοσιοποιούν τους χρηματοδότες τους, αν υπάρχουν, στην περίπτωση που οι δωρεές ξεπερνούν τα 1.500 ευρώ. Επίσης, τα ονόματα των υποστηρικτών ενός νομοσχεδίου θα δημοσιοποιούνται μόνον αν αυτό συγκεντρώσει περισσότερες από 50.0000 υπογραφές...
Ολόκληρο το άρθρο του Κ.Δεληγιάννη που δημοσιεύτηκε στην καθημερινή μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.