11.12.12

Δικτυακός τόπος της Ε.Ε για τα δικαιώματα του παιδιού

http://ec.europa.eu/0-18/wrc_index_el.jsp?main=true&initLang=EL/
Δικτυακός τόπος της Ε.Ε για τα διακιώματα του παιδιού.
Ένας πολύχρωμος διαδραστικός ιστότοπος της Ε.Ε που βοηθά  τα  μικρά και μεγαλύτερα παδιά να μάθουν για τα δικαιώματα τους  με διασκεδαστικό τρόπο, μέσα από παιχνίδια, κινούμενα σχέδια και κείμενα κατάλληλα γιατην ηλικία τους.Αποτελεί δε χρήσιμο υλικό για τους εκπαιδευτικούς ,αλλά και πρόταση για δημιουργική ενασχόληση με τους γονείς τους.Δικτυακός τόπος της Ε.Ε για τα δικαιώματα του παιδιού