18.5.16

Η ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται με τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών και καθώς ταχτοποιώ τις εργασίες των μαθητών σε διαδικασία αναστοχασμού μόνο θετικά στοιχεία καταγράφω από το μάθημα της  βιωματικής δράσης του Α΄τριμήνου αφιερωμένου στο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας.
Οι μαθητές του τμήματος Γ2 μετά από ανοιχτή διερευνητική διαδικασία (θύελλα Ιδεών) οδηγήθηκαν στην επιλογή του συγκεκριμένου θέματος με τίτλο: : «Τα  Οθωμανικά Μνημεία της Πόλης των Σερρών».


Σκοπός: Η γνωριμία και ιστορική μελέτη της περιόδου της Οθωμανικής αυτοκρατορίας στην πόλη των Σερρών μέσα από τη βιωματική προσέγγιση των σωζόμενων Οθωμανικών Μνημείων της πόλης.

Το θέμα βασίστηκε στη διαπίστωση-παρατήρηση μαθητών σχετικά με την ύπαρξη σημαντικών  Οθωμανικών Μνημείων στην πόλη και σχετίζεται άμεσα με το περιεχόμενο της διδασκαλίας του μαθήματος της Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου. Σχετίζεται δε άμεσα και με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, των καλλιτεχνικών και της Πληροφορικής.
Οι μαθητές έμαθαν την ιστορία των Οθωμανικών μνημείων της πόλης τους και έτσι κατανόησαν και την ευρύτερη ιστορική περίοδο στην οποία  αυτά αναφέρονται.
Εργάστηκαν σε Ομάδες και επέλεξαν επιμέρους υπόθεμα-Υιοθέτηση ενός Οθωμανικού μνημείου
Οι εργασίες των μαθητών παρουσιάστηκαν σε έντυπη μορφή αλλά και πολυμεσική παρουσίαση ppt στην ολομέλεια του τμήματος.