18.5.16

Η Βιωματική Δράση της Τοπικής Ιστορίας (α)

Στο τμήμα Γ1 η επιλογή του θέματος για το μάθημα τηςς βιωματικής δράσης στο Α΄τρίμηνο στη θεματική της Τοπικής ιστορίας  βασίστηκε στις ελεύθερα διατυπωμένες απόψεις των μαθητών μετά από την αρχική προκαταρκτική επισκόπηση από τη διδάσκουσα καθηγήτρια και την αναδίφηση σε σχετική βιβλιογραφία μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σερρών με πλούσιο ψηφιακό υλικό για την Τοπική Ιστορία των Σερρών.

Το θέμα με τίτλο: «Η εκπαίδευση στην πόλη των Σερρών αρχές του 20 αι.» βασίστηκε στη διαπίστωση-παρατήρηση μαθητών σχετικά με την ονοματοδοσία του σχολείου και την επιγραφή της Σερραίας παιδαγωγού Ευθαλίας Αδάμ στην είσοδο του σχολείου. 
Έτσι μέσα από τη βιωματική προσέγγιση της ιστορίας του σχολείου του (3ου Γυμνάσιο Σερρών ) οι μαθητές μαθαίνουν για την εκπαίδευση στην περιοχή των Σερρών στις αρχές του 20αι., και γνωρίζουν σημαντικές προσωπικότητες της Εκπαίδευσης των Σερρών.

 Οι μαθητές εργάστηκαν σε Ομάδες και επέλεξαν ένα από τα  επιμέρους υποθέματα:


Το 3ο  Γυμνάσιο ΣερρώνΒιωματική δράση-Τοπική ιστορία Η Ευθαλία Αδάμ. from 3ου Γυμνασίου Σερρών

Σημαντικοί Σερραίοι εκπαιδευτικοί


Σερραίοι Εκπαιδευτικοί from 3ου Γυμνασίου Σερρών

Η εκπαίδευση στη Σέρρες στις αρχές του 20 αι.