30.5.12

Να συνδέεται κανείς ή να μη συνδέεται;

"Το ερώτημα αυτό πραγματεύεται έκθεση του οργανισμού ENISA για την κυβερνοασφάλεια σχετικά με τις μελλοντικές επιπτώσεις του «Life-Logging» και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις επιπτώσεις στο απόρρητο, την οικονομία, την κοινωνία και την ψυχολογία των ανθρώπων".


Η δημοσιοποίηση αυτής της έρευνας έρχεται να αποδείξει πόσο επίκαιρο και ουσιαστικό υπήρξε το θέμα που ερευνήσαμε στο πλαίσιο της ερευνητικής μας εργασίας "Πολίτες στον ψηφιακό κόσμο", με τους μαθητές της α΄Λυκείου  στο Β΄τετράμηνο. 
Μια από τις αφίσες που δημιούργησαν οι μαθητές του project

"Ο ENISA αποπειράται να προβλέψει τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις, για το 2014, του ηλεκτρονικού «life-logging» (η μεταφόρτωση δεδομένων προσωπικού και άλλου χαρακτήρα στο διαδίκτυο) για τους πολίτες και την κοινωνία. Σε μια νέα έκθεση, με τίτλο «Να συνδέεται κανείς ή να μη συνδέεται; Κίνδυνοι και οφέλη από τις αναδυόμενες τεχνολογίες ‘life-logging’», ο Οργανισμός χρησιμοποιεί την καθημερινή ζωή μιας υποθετικής οικογένειας για να εξετάσει τις επιπτώσεις για το απόρρητο, το «πορτοφόλι», την ψυχολογία της οικογένειας, κτλ., καθώς τα μέλη της μεταφορτώνουν όλο και περισσότερες προσωπικές πληροφορίες στο διαδίκτυο. Στην έκθεση περιλαμβάνονται συστάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των κινδύνων για την ασφάλεια και το απόρρητο..." 
Στην ουσία στην έκθεση αποτιμώνται τα θετικά αλλά επισημαίνονται και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από την αυξανόμενη διάδοση των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για τους πολίτες, ενώ τέλος  καταγράφονται και συστάσεις-συμβουλές για την ορθή χρήση τους.  Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να το διαβάσετε στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου σχολικού δικτύου.
Ολοκληρώνουμε και με επιστημονική επικύρωση το θέμα μας.