13.10.13

Μια συνέντευξη μου για τα ψηφιακά μέσα και την παιδαγωγική τους αξιοποίηση

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε μια συνέντευξη  μου για τα ψηφιακά μέσα και την παιδαγωγική τους αξιοποίηση σελ 68:
http://issuu.com/serfree/docs/teuxos_30__3_