29.1.14

10 Συμβουλές για την προστασία της ιδιωτικής μας ζωής στο Διαδίκτυο

Μπορείς να κάνεις πολλά για να  βελτιώσεις την προστασία της ιδιωτικής σου ζωής στο Διαδίκτυο, όμως δεν θα είναι ποτέ αρκετά: χρειάζονται αυστηροί και συνεκτικοί κανόνες. Ωστόσο, η νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, που ισχύει από το 1995, έχει πια ξεπεραστεί και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα του διαδικτυακού κόσμου. Επιπλέον, οι κανόνες διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Οι διαφορές αυτές αποδυναμώνουν την προστασία των πολιτών και δημιουργούν προβλήματα στις επιχειρήσεις, ιδίως στις μικρότερες. 


Για τον λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεξεργάζεται τώρα μία σε βάθος αναθεώρηση της νομοθεσίας, προκειμένου να καθοριστούν οι κοινοί κανόνες που θα ενισχύσουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής του καθενός και θα διευκολύνουν ταυτόχρονα τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων

Ας μελετήσουμε λοιπόν τις 10 Συμβουλές που προτείνουν για την προστασία της ιδιωτικής μας ζωής στο Διαδίκτυο