30.1.14

Οι τρεις Ιεράρχες και η Ελληνική Παιδεία

"πάσα η
ποίησις τω Ομήρω αρετής εστιν έπαινος" Μ.Βασίλειος