2.2.12

Παρουσίαση της Ερευνητικής μας εργασίας

Χθες ήταν μια μεγάλη μέρα στο σχολείο μας. Μια μέρα αφιερωμένη στους μαθητές και τα έργα τους.
Παρουσιάστηκαν οι ερευνητικές εργασίες του 1ου τετραμήνου οι οποίες και ολοκληρώθηκαν και αξιολογήθηκαν σε πιλοτικό στάδιο.
Το αμφιθέατρο του σχολείου γέμισε από τους μαθητές της Α΄Λυκείου οι οποίοι άλλοτε πιο ήσυχοι και άλλοτε πιο ανήσυχοι παρακολούθησαν τις εργασίες που εκπονήθηκαν στα 5 τμήματα ενδιαφέροντος που είχαν σχηματιστεί από την αρχή της χρονιάς.
Πολλά έχει να καταθέσει κάποιος για την προχειρότητα, τις ουσιαστικές ελλείψεις και τις αναίτιες διαφοροποιήσεις στην εισαγωγή των ερευνητικών εργασιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στη φετεινή Α΄Λυκείου.
Τίποτα από αυτά όμως δεν μπορεί να ακυρώσει τη σημασία της δημιουργικής αυτενέργειας των μαθητών, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προφορικού και γραπτού τους λόγου και της παρουσίασης των πονημάτων τους. Και πάνω από όλα τίποτα δεν μπορεί να ακυρώσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο των μαθητών σε ένα σχολείο, όπου οι ίδιοι ερευνούν, συνεργάζονται, ξεπερνούν δυσκολίες και προβλήματα και τελικά στέκονται ολόρθοι για να τους καμαρώνουμε όλοι όσοι πορευόμαστε μαζί τους το δρόμο τηςεξερεύνησης της γνώσης. 
Εγώ λοιπόν καμάρωσα τους μαθητές και τις μαθήτριες μου που παρουσίασαν με πολύ ωραίο τρόπο την ερευνητική μας εργασία με θέμα :" Το σχολικό εγχειρίδιο: Από το αναγνωστικό στο e-book"
ΟΙ  παρουσιάσεις των υποομάδων μας είναι οι εξής:
 Απο το αναγνωστικό στο ηλεκτρονικό βιβλίο
Το σχολικό εγχειρίδιο και οι λειτουργίες του
Το σχολικό εγχειρίδιο στην Ευρώπη
 Στατιστική  έρευνα σε μαθητές-εκπαιδευτικού και γονείς.

Συγχαρητήρια σ΄όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες