18.10.12

Φόρουμ για το Ασφαλές Διαδίκτυο 2012

Στις 18 και 19 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί το φετινό Φόρουμ για το Ασφαλές Διαδίκτυο 2012 με τόπο συνάντησης τις Βρυξέλλες και θεματική «Δημιουργώντας ένα καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά και τους Νέους». Το SIF (Safer Internet Forum) διοργανώνεται από το 2004 και σε ετήσια βάση στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Safer Internet. Στόχος είναι η προώθηση του ευρύτερου διαλόγου μεταξύ εκπροσώπων της βιομηχανίας,  ρυθμιστικών αρχών,  οργανώσεων για την προστασία του παιδιού και  πολιτικών παραγόντων, για θέματα της επικαιρότητας σχετικά με το ασφαλές Διαδίκτυο. 
Η φετινή ατζέντα της συνάντησης θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θέματα σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας του περιεχομένου που παρέχεται online αλλά και των ίδιων των υπηρεσιών, τις θετικές εμπειρίες και συμπεριφορές στο Διαδίκτυο, τη κατηγοριοποίηση του περιεχομένου και το ρόλο των εργαλείων γονικού ελέγχου καθώς και την επίδραση της τεχνολογίας στα άτομα και την κοινωνία.

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Φόρουμ για το Ασφαλές Διαδίκτυο θα πραγματοποιηθεί διήμερη προπαρασκευαστική συνάντηση του 4ου  Πανευρωπαϊκού Πάνελ Νέων. Στο πάνελ λαμβάνουν μέρος 30 έφηβοι, συνοδευόμενοι από τους γονείς ή τους εκπαιδευτικούς τους, από τις 30 χώρες-μέλη του Δικτύου Εθνικών Κέντρων Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο ΔιαδίκτυοInsafe, για να συζητήσουν το μέλλον του Διαδικτύου και των online τεχνολογιών, με στόχο τη διαπολιτισμική ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σχετικά με το πώς το Διαδίκτυο θα γίνει ένα καλύτερο περιβάλλον για τα παιδιά.

Πληροφορίες για τον τόπο διεξαγωγής και την ατζέντα του φόρουμ βρίσκετε εδώ


Πηγή:http://saferinternet.gr