9.3.12

8 Μαρτίου -Αφιερωμένο...

Λίγο πριν αποχαιρετίσουμε την ημέρα της Γυναίκας ας αναστοχαστούμε με το μήνυμα του παρακάτω βίντεο: