14.3.12

Πολίτες στον Ψηφιακό κόσμο

Μόλις ξεκινήσαμε να διερευνούμε το νέο θέμα της ερευνητικής εργασίας του Β΄τετραμήνου με θέμα: "Πολίτες στον Ψηφιακό κόσμο", μαζί με την ομάδα των μαθητών του τμήματος ενδιαφέροντος και αμέσως στη διάθεση μας η ηλεκτρονική πύλη Δημόσιας Διοίκησης ermis. Σε μια πρώτη επίσκεψη,
στην αρχική  της σελίδα μπορεί να διαβάσει ο καθένας :


"Η Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ermis αποτελεί την ενιαία Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης για την πληροφόρηση πολιτών και επιχειρήσεων και την ασφαλή διεκπεραίωση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ο ermis αποσκοπεί, μέσα από ένα σύνολο δράσεων, στο γενικότερο εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και στην παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τον πολίτη.
Η Κυβερνητική Πύλη παρέχει από ένα κεντρικό σημείο ολοκληρωμένη ενημέρωση στους πολίτες και τις επιχειρήσεις σχετικά με όλες τις συναλλαγές τους με την Δημόσια Διοίκηση (φυσικές ή ηλεκτρονικές), καθώς και επιλεγμένες υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Συναλλαγών μέσω των οποίων οι πολίτες μπορούν ηλεκτρονικά πλέον να εξυπηρετηθούν από την Δημόσια Διοίκηση. Από επιχειρησιακής πλευράς, η πύλη ermis αποτελεί το «ηλεκτρονικό πολυκατάστημα» της Δημόσιας διοίκησης και κινείται σε τρεις βασικούς άξονες που αφορούν:
Παροχή πληροφοριών
Διαλειτουργικότητα
Ασφάλεια συναλλαγών  

Πράγματι σε μια μόνο  ιστοσελίδα ο πολίτης μπορεί να ενημερωθεί και να διεκπεραιώσει  κάθε υπόθεσή του, αφού πρώτα αναζητήσει τις απαραίτητες πληροφορίες στο πλούσιο  θεματικό ευρετήριο που υπάρχει..