18.12.11

Τα βραβεία της δράσης για τα 100 χρόνια μετά

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας τα βραβεία τόσο της κριτικής επιτροπής, όσο και της διαδικτυακής αξιολόγησης για τη δράση 100 χρόναι μετά... Παπαδιαμάντης, Γκάτσος, Ελύτης, Τσίρκας.
Μπορούμε  όλοι να θαυμάσουμε τη δημιουργικότητα εκπαιδευτικών και μαθητών σε δράσεις πέρα από τη σύμβαση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 i-create.100 χρόνια μετά...

Το 1ο βραβείο-Παπαδιαμάντης